I 2008 utviklet NKA Konsertvettreglene som skal bidra til å gi publikum en best mulig konsertopplevelse gjennom ti enkle råd. Se mer på konsertvett.no.

Gode konsertopplevelser handler ikke bare om det som skjer på scenen men er summen av mange ulike faktorer som må oppfylles. Målet med Konsertvettreglene er å gi nettopp publikum en best mulig opplevelse gjennom ti enkle råd. 

For å skape minneverdige konsertopplevelser gjør arrangørene sitt ytterste for å skape en god og trygg ramme rundt konsertene. Men publikum må også gjøre sitt. NKA oppfordrer alle publikummere til å ta vare på seg selv og sine venner når de går på konsert, ved å vise konsertvett! Konsertvettreglene viser til ting som går på sikkerhetsmessige aspekter ved et arrangement, hvordan gjøre en innsats for klima og miljø, og generelt om å ta vare på hverandre og seg selv. Vi oppfordrer arrangører over hele landet om å ta Konsertvettreglene i bruk og spre det ut til sitt publikum.

 

 

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Norske Kulturarrangører